Hur blir jag webbkund ?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Halmstads kommun.

För att bli upplagd som webbkund och få inloggningsinstruktioner kan du tala med din handläggare.