Välkommen till miljö- och hälsoskyddsenhetens E-tjänster.   

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos miljö- och hälsoskyddsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker.
  - Upphörande av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos miljö- och hälsoskyddsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.

Behandling av personuppgifter - allmän information 
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).
Läs mer om hur Halmstads kommun hanterar personuppgifter på: Behandling av personuppgifter - Halmstads kommun.