Ansökan om tillstånd 

 - Serveringstillstånd för  restaurang/ägarskifte 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller laggar, krav och regler för alkoholservering. Om din restaurang byter ägare skall du söka ett nytt tillstånd.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd..


Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd..
 
 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

 Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol. Ett tillfälligt
 tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd..

   Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du skall arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd för slutet sällskap..

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan..

 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla ändrade öppettider, typ av servering drycker eller liknande. Använd de instruktioner du fått från tillståndsenheten för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd..