Bekräfta information. Ni kommer att faktureras en ansökningsavgift när ni skickat in ansökan. För aktuella avgifter gå in på halmstad.se och se vad du kommer att faktureras.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext