Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagt.
Faktura skickas till den sökande.

Behörig firmatecknare