Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
SökandeObjekt (Serveringsställe)OmfattningBifoga dokumentÖvrig information
Uppgifter om sökanden Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagt.
Faktura
skickas till den sökande.
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Gatuadress     
Postadress          
Telefon    
Epost  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->