Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan - Tillstånd till slutet sällskap
Serveringstillfälle Du måste betala en prövningsavgift.
Avgiften kommer att faktureras till den sökande.
 
Datum
    
 
Tid from t o m          
Uppgifter om sökande Serveringsställe
Persnr/Orgnr     Namn     
Namn      Gatunamn Nr    
Gatuadress      Postnummer     
Postnummer      Postort      Postort     
Telefon   Faxnr   Telefon      Antal gäster     
Epost      Lokal  
Typ av alkohol Arrangemang
Spritdrycker Vin Starköl Servering till  
Andra jästa alkoholdryckerTyp av servering  
Serveringsansvariga
Personnr                  NamnBeskrivning av matutbud, övriga upplysningar
1         
2    
3    
4    
Bilagor till ansökan Beskrivning av bilaga
1.  
2.  

Personuppgiftslagen:Behandling av personuppgifter - allmän information. Miljönämnden ansvarar för
behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).
Läs mer om hur Halmstads kommun hanterar personuppgifter på Behandling av personuppgifter - Halmstads kommun
Avbryt
Skicka in ->>